Trabaja con nosotros

Infermeria 24 hores

El servei d'infermeria treballa en perfecta coordinació amb l'àrea mèdica i ofereix una atenció permanent i inmeditada als residents, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Els seus objectius principals són la prevenció, la cura de la salut i la conservació de l'autonomia de les persones grans que venen al centre,amb una Valoració Geriàtrica Integral (VGI) prèvia  i complint amb el Pla Terapèutic Personalitzat de cada resident.

Actuacions relacionades

 • Control de símptomes i síndromes geriàtrics (disfàgia, caigudes, dolor, úlceres per pressió...).
 • Administració de tractaments seguint la pauta mèdica (també intravenosos) i seguiment de la polifarmàcia extrema.
 • Rehabilitació mitjançant la realització d'Activitats de la Vida Diària (ADV).
 • Prevenció i cura de la integritat cutània: mucoses i pell.
 • Seguiment i cura de persones amb hipertensió arterial, diabetis mellitus, dislipèmies, incontinència...
 • Cura de persones amb manca i/o pèrdua d'autonomia.
 • Cura de persones en procés de subaguts i post-aguts.
 • Cura de persones que pateixen un trastorn mental crònic, transitori o amb risc.
 • Cura de persones en situació crítica.
 • Cures i atenció al final de la vida. Cures pal·liatives.
 • Atenció al procés de dol.
 • Gestió i desenvolupament eficient d'atenció d'urgència geriàtrica.

 

Responsable del servei

Sra.
Mariona
Casadevall
Responsable d'infermeria