Trabaja con nosotros

Qualitat

Els resultats de l'enquesta de satisfacció 2022 feta als residents i als seus familiars avalen la qualitat i dedicació amb què tenim cura dels nostres grans.

Assoliment dels objectius de qualitat

Residents i familiars

Confort 9,0
Comunicació i participació 8,9
Atenció psicosocial 9,2
Tracte, intimitat i autonomia 9,2
Atenció rebuda 9,3
Satisfacció general 8,7
Satisfacció global (sobre 10 punts) 9,0

Política de Qualitat

D'acord amb la Política de Qualitat de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, el Centre Geriàtric Maria Gay ha assumit els següents compromisos:

 • Millorar la qualitat mitjançant la incorporació d'una cultura de gestió de qualitat que garanteixi la millora contínua de la qualitat i el seu desplegament coordinat en totes les àrees.
 • Millorar la qualitat cuidant els aspectes propis dels centres de l'Institut:
  • Enfocament d'atenció integral i interdisciplinària / model biopsicosocial i espiritual. 
  • Cura permanent per garantir un tracte amable, respectuós i digne.
  • Promoció activa dels drets dels usuaris i aplicació dels codis ètics.
  • Escolta activa a usuaris, familiars, entorn i col·laboradors.

El consell de la gent gran

Consejo de mayores
Tu ets la nostra millor garantia

Els suggeriments i comentaris de la gent gran i les seves famílies són el motor que ens ajuden a millorar. Per això, els residents es reuneixen en una assemblea per recollir desitjos, opinions i suggeriments.

El Centre Geriàtric Maria Gay, centre promotor de la salut i envelliment saludable.

El Centre Maria Gay està adherit, des de 2011, a la Xarxa Catalana d'Hospitals Promotors de la Salut (XCHPS), integrada en la xarxa International Network Health Promoting Hospitals, promoguda per l'OMS.

Què vol dir ser un centre promotor de la salut?

Un centre promotor de la salut, a més de les activitats curatives i rehabilitadores que li són pròpies, participa activament en la millora de la promoció de la salut de la població i de la sostenibilitat del medi ambient mitjançant accions i mètodes orientats a prevenir les malalties sobretot les cròniques més prevalents, a aturar el seu avenç i a reduir les seves conseqüències, un cop establertes, així com l'educació de la població en relació a la salut, tant dels individus com col·lectivament. 

Els objectius són prestar uns serveis mèdics i d'infermeria de gran qualitat als pacients i les seves famílies, promoure la salut entre el seu personal i la comunitat on el centre desenvolupa la seva activitat assistencial i incorporar a la seva pràctica diària les activitats de promoció de la salut.

Les accions concretes en el Centre Maria Gay estan relacionades amb la promoció de la salut en gent gran i persones dependents per evitar possibles transtorns psiquiàtrics derivats de l'edat, la discapacitat i l'íngrés en un centre sociosanitari. La depressió i l'ansietat compliquen l'evolució i augmenten el sofriment en un gran nombre de processos en les persones grans, segons l'OMS.

És per això que el Centre Sociosanitari Maria Gay de Girona compta amb un programa de promoció i prevenció dels transtorns de l'estat d'ànim a través d'aquests projectes de promoció de la salut:

 • Promoció de la salut amb el Pla Individual d'Atenció Interdisciplinària.
 • Projecte Intergeneracional "Apadrinar un Avi".
 • Promoció de la salut amb Gossos Terapèutics.
 • Promoció de la salut amb Pallassos d'Hospital.
 • Promoció d'informació per a la salut i eines per promoure una vida saludable i l'autocura en la gent gran.

Acreditacions