Trabaja con nosotros

Atencions d'infermeria per a persones grans amb demència

Atencions d'infermeria per a persones grans amb demència

Les persones grans que pateixen deteriorament cognitiu avançat o algun tipus de demència requereixen atencions específiques que cal incrementar a mesura que el trastorn avança.

L’equip d’infermeria del Centre Geriàtric Maria Gay ha preparat un seguit de consells per a aquells cuidadors i cuidadores que han decidit atendre la persona amb deteriorament cognitiu avançat o demència a casa.

Atencions d’infermeria per a persones amb deteriorament cognitiu avançat o demència

Des del punt de vista de les atencions d’infermeria cal fixar-se principalment en dos aspectes:

 1. Mantenir les activitats bàsiques de la vida diària (o ABVD).
 2. Proporcionar les atencions que permetin mantenir, dins el possible, l’estat de salut de la persona gran amb demència.

Mantenir les Activitats Bàsiques de la Vida Diària amb persones amb demència

Posar-se sabates, una activitat bàsica de la vida diària

Vestir-se o posar-se les sabates són activitats bàsiques de la vida diària.

Les persones grans amb deteriorament cognitiu avançat o demència acostumen a tenir problemes per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària (o ABVD), que són les que engloben les capacitats d’autocura més elementals: alimentació, higiene, eliminació d’excrements i orina, vestit i conservació de la mobilitat funcional.

Quan veiem que una persona a la qual estimem pateix o li costa molt fer alguna d’aquestes activitats tendim a intentar “ajudar-la” fent-ho nosaltres mateixos. En el cas de les persones amb deteriorament cognitiu o demència, però, i per tal que conservin la seva autonomia el màxim de temps possible, convé deixar que les facin elles soles, sempre que no els suposi un sobreesforç o sobreestimulació.

Atencions per mantenir la salut de les persones amb demència

La gent gran que pateix deteriorament cognitiu avançat o algun tipus de demència presenta uns riscos de salut associats que altres persones no tenen. Convé conèixer-los i evitar-los en la mesura del possible.

Riscos relacionats amb l’alimentació i la hidratació

 • Desnutrició o mala nutrició. Pot ser que s’oblidin de menjar o que s’alimentin malament, menjant només les coses que els venen de gust o que tenen més a mà, i agreujant altres patologies que puguin patir com: diabetes tipus 2, hipercolesterolèmia, hipertensió, etc. Pot ser útil amagar els aliments que els perjudiquen i facilitar l’accés als que els beneficien.
 • Deshidratació. De la mateixa manera que passa amb el menjar, les persones grans amb deteriorament cognitiu avançat o demència poden oblidar-se de beure, entre altres coses perquè no reconeixen la sensació de set. Alguns símptomes de deshidratació poden ser marejos, confusió o pell resseca. Cal assegurar-se que van bevent líquids durant tot el dia, adaptant-ne la textura si hi ha problemes de deglució.
 • Problemes de deglució o disfàgia. A mesura que la demència o el deteriorament cognitiu avança la majoria de les funcions corporals es veuen alterades i, entre elles, el mecanisme de la deglució. Això comporta risc d’ennuegament i mort. Quan hi ha problemes de disfàgia cal tenir en compte una sèrie de mesures higièniques, posturals i dietètiques.

Risc de caigudes

El risc de caigudes en persones grans és superior al de la resta de població perquè els costa més moure’s, per problemes de visió, etc. En el cas de les persones amb demència o deteriorament cognitiu avançat el risc és superior perquè presenten més problemes de mobilitat. Per tal d’evitar caigudes podem prendre algunes mesures preventives:

 • Evitar els obstacles, objectes o cables pel terra, per facilitar la deambulació (caminar), sempre que aquesta sigui possible i tolerada. En trajectes llargs és més recomanable l’ús de cadira de rodes.
 • Tenir una bona il·luminació: sobretot en els llocs de pas. A més, per la nit, és convenient tenir algun llum encès al dormitori, passadís i lavabo.
 • Evitar estores i superfícies que facin relliscar.

Properament oferirem més consells en relació a l’adaptació de l’espai en un article sobre atencions de teràpia ocupacional a casa.

Risc d’infeccions i úlceres

Cal vigilar especialment la higiene i les possibles úlceres en persones grans amb demència o deteriorament cognitiu avançat perquè arriba un moment que s’obliden de la higiene i cada vegada resten més immòbils. En aquest sentit alguns consells a tenir en compte són:

 • En cas d’immobilitat cal utilitzar coixins antiescares durant la sedestació, protecció de talons i matalàs antiescares durant el decúbit. Si la persona està en decúbit (estirada) i no es mou, caldrà fer-li canvis posturals.
 • Tenir en compte la higiene diària de parts íntimes, plecs cutanis i mucoses (boca,...), i mantenir la pell neta, seca i ben hidratada. És recomanable dutxar-la una o dues vegades per setmana. D’aquesta manera controlarem el risc de patir infeccions.
 • Si s’utilitzen bolquers, cal canviar-los cada 3-4 hores i intentar fer seure la persona al vàter per facilitar l’evacuació. S’ha d’evitar sempre la retenció d’orina durant més de 4 hores i vigilar les deposicions. És convenient l’eliminació fecal cada dia i, en tot cas, cada tres com a màxim. Si calgués es pot administrar un laxant.