Atenció geriàtrica especialitzada

La unitat d'atenció geriàtrica està especialitzada en la cura de persones grans dependents que necessiten ajuda per realitzar alguna o totes les activitats de la vida diària. Aquestes persones, per la situació en què es troben, requereixen una sensibilitat i respecte especials en cadascuna de les intervencions que es realitza amb elles.

A més, aquestes persones sovint pateixen pluripatologies, pel que tenir-ne cura requereix un alt grau de coordinació i comunicació entre els professionals, per garantir una atenció integral que tingui en compte tots els aspectes que poden influir en la seva vida.

Actuacions relacionades

  • Valoració inicial global.
  • Pla terapèutic personalitzat.
  • Seguiment mèdic periòdic.
  • Seguiment diari de l'equip d'infermeria.
  • Cura i neteja personal diaris.
  • Si és possible per a la persona, ajuda per a la realització d'activitats de la vida diària, per tal de mantenir i promoure la seva autonomia.
  • Manteniment i estimulació de la capacitat cognitiva.
  • Activitats específiques per a la integració en la vida social del centre.
  • Atenció a situacions d'urgència.
  • Assessorament a la família sobre cures, ajudes tècniques i gestions administratives.
Treballem en coordinació amb el Servei Català de la Salut, amb accés a la Història Clínica d'Atenció Primària a més de la prescripció, sol·licitud de proves i interconsultes amb especialistes en el sistema sanitari públic. També treballem amb la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3).

Responsable del servei

Dr.
Jordi
Sanz De La Rosa
Responsable mèdic

Et pot interessar