Atenció mèdica

Al Centre Geriàtric Maria Gay garantim l'assistència mèdica i sanitària continuada per a tots els residents. El nostre principal objectiu és cuidar i promocionar la seva salut per aconseguir la millor qualitat de vida.

El nostre doctor, en coordinació amb el servei d'infermeria, s'encarrega de la valoració i seguiment integrals de les patologies tant cròniques com agudes dels nostres residents.

Actuacions relacionades

  • Valoració inicial.
  • Seguiment periòdic amb història clínica informatitzada.
  • Revisió i ajustament de tractaments farmacològics.
  • Atenció permanent i continuada, les 24 hores del dia mitjançant l'equip d'infermeria.
  • Activitats de medicina preventiva. En coordinació amb el Centre de Salut Pública, gestionem l'administració de les vacunes necessàries (grip, pneumococ, etc.)
  • Servei d’informació als familiars.
  • Actuar en cas de patologia aguda. Estabilització clínica, valoració i tractament.

Treballem en coordinació amb el Servei Català de la Salut, amb accés a la Història Clínica d'Atenció Primària a més de la prescripció, sol·licitud de proves i interconsultes amb especialistes en el sistema sanitari públic. També treballem amb la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3).

Responsable del servei

Dr.
Jordi
Sanz De La Rosa
Responsable mèdic

Et pot interessar