Trabaja con nosotros

Atenció espiritual i religiosa

Al Centre Geriàtric Maria Gay, pertanyent a l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, oferim atenció espiritual i religiosa a residents, familiars i professionals del centre mitjançant una actitud de proximitat, amistat i companyia.

El nostre Equip de Pastoral vetlla perquè l'atenció humana i espiritual sigui la millor possible i respongui a la confessió religiosa de cada persona, en una etapa de la vida en què es plantegen molts interrogants.

Actuacions relacionades

  • Visita, escolta i acompanyament.
  • Evangelització i humanització: trobades amb els usuaris i la seva família, acompanyament personalitzat, activitats en grup, atenció a les necessitats i demandes espirituals de treballadors, voluntaris, benefactors del centre i famílies dels residents.
  • Celebració de la Fe i dels Sagraments: oració i reflexió, catequesi, celebració de la Fe.
  • Celebració dels sagraments propis d'aquesta etapa de la vida: Eucaristia, Reconciliació, Unció dels malalts, Viàtic.
  • Celebració de la vida.
  • Acompanyament en el dol, tancament de processos.

Responsable del servei

Gna.
Cristina
Redondo
Responsable de Pastoral