Reconvertim la zona d' Hospital de Dia en una unitat d’Atenció Intermèdia per a usuaris amb COVID-19.

31/03/2020
Reconvertim Hospital de Dia

Establim mesures complementaries de caràcter organitzatiu que es sumen a les mesures de prevenció que estem realitzant des de principis de mes.

En l’àmbit dels centres sociosanitaris en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i en el context de l’Ordre SND/275/2020, de 23 de març, establim noves mesures organitzatives davant la ràpida propagació de la malaltia i l’especial vulnerabilitat de les persones usuàries del Centre, obrint aquesta zona polivalent com a àrea de suport per si fos necessari realitzar una sectorització i atenció complementària.

Aquesta nova zona es troba totalment diferenciada del Centre amb una capacitat de fins a 4 llits, presentant senyalització i material adequat. La seva prioritat es reduir el risc de transmissió de la infecció i assegurar-ne el cuidatge, el tractament eficaç per aquests usuaris i establir un circuit diferenciat per la possible visita familiar.

Atès que és imprescindible disposar de recursos suficients, també hem incrementat la compra de material de protecció i el número de persones al nostre equip. En aquests moments el personal del Centre de Dia i l’Hospital de Dia treballen a les unitats de les plantes d’internament i hem contractat més personal d’auxiliar de geriatria i de neteja, garantint la possibilitat d’utilitzar tots els recursos disponibles.

 

  • Zona aïllament 2