Mesures organitzatives per la prevenció del SARS-CoV-2 al Centre Geriàtric Maria Gay.

25/03/2020
mesures de prevenció covid-19

Els serveis del Centre s’han adaptat com a mesures de prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Seguint les indicacions de les autoritats sanitàries per a la prevenció i control de la infecció del COVID-19, el Centre Geriàtric i Sociosanitari Maria Gay de Girona ha pres les següents mesures en data 24 de març de 2020 que se sumen a les que ja  s’han anat comunicant en els darrers dies. 

 1. Millora en l’estratègia de comunicació amb els familiars i residents habilitant un grup de correu electrònic amb enviament de l’estat general del Centre i inici de vídeo-trucades. 

 1. Intensitat de compra de material per millorar l’atenció i la prevenció de la infecció. 

 1. Increment de contractació de personal assistencial i de neteja. Donant suport emocional i resiliència a l’equip, amb enviament de diferents consells de promoció de la salut. 

 1. Inici de confinament progressiu perquè en els pròxims dies la majoria dels residents visquin més hores a les seves habitacions. 

 1. Seguiment del Pla de Contingència per si, és el cas, fer aïllaments en habitacions, seccions, plantes o la totalitat del Centre. 

 1. Creació d’una sala d’aïllament per a casos confirmats i greus amb 4 llits a la zona d’Hospital de Dia. 

 

Continuen en vigor les mesures preses el dia 13 de març i es mantenen fins a nova comunicació 

- Activitats suspeses: 

 • Hospital de Dia 

 • Centre de Dia 

 • Servei de perruquera 

 • Servei de podologia 

 • Suspensió de nous ingressos 

 • Suspensió dels actes religiosos grupals  

- Projectes i activitats suspeses: 

 • Voluntariat 

 • Apadrinar un avi 

 • Lectura en companyia 

 • Totes les activitats inter-genaracionals dels instituts i col·legis de Girona (La Salle, Montesori de Palau,...) 

 • Teràpia amb clowns (Xarop-clown) 

 • Teràpia en cans (CTAC) 

 • Col·laboracions externes de caire lúdic 

 • Estudiants en pràctiques 

 • Formació interna i externa 

 • Suspensió de las excursions i sortides grupals 

 • Restricció al màxim de les visites al Centre (solament si és urgent o justificat i solament un familiar) 

 • Restricció de les sortides dels residents  

 • Restricció de las activitats col·lectives en el Centre: 

 • Tallers grupals (solament grups molt reduïts i amb separació de seguretat)  

 • Bingo 

 • Fisioteràpia col·lectiva (solament grups molt reduïts i amb separació de seguretat)  

 • Ball 

*Mesures prèvies al dia 13 de març:

-Sessions formatives:

Sessió formativa del nou coronavirus SARS-CoV-2 per a tot el personal. Realitzada el divendres 6 de març a les 14 hores per el Sr. Jordi Pujiula, director del Centre.

Sessió formativa Equips de Protecció Individual per l’equip de neteja. Realitzada el dimecres 11 de març a les 14 hores per el Sr. Jordi Pujiula, director del Centre.

Sessió formativa del protocol d’atenció al COVID-19 per l’equip assistencial. Realitzada el dijous 12 de març a les 14 hores per el Sr. Jordi Sanz, metge del Centre.

-Protocol intern:

Difusió del protocol intern el dimecres dia 11 de març del , “Protocol d’actuació davant l’aparició de símptomes de Coronavirus SARS-CoV-2 en una persona usuària i/o treballadora” MGAY-AS-INF-P-08-01.

-Protocol extern:

Difusió del primer protocol de detecció i tractament per part del Departament de Salut en data 13 de febrer.

Instruccions per les residencies i centres de dia en data 11 de març.

-Difusió indicacions als familiars:

Preparació de protocol de comunicació per part del IRSJG en cas de sospita o confirmació d’un cas en data 5 de març.

Carta del dia 6 de març recomanant regular el nombre de visites al Centre i en cas de fer-ho, rentar-se les mans a l’entrada i a la sortida a la recepció amb gel hidroalcohòlic.

Carta del dia 7 de març recomanant als usuaris del Centre de Dia i Hospital de Dia, que si presenten símptomes respiratoris no assistir al Centre.

Carta del dia 12 de març de suspensió del Centre de Dia i de l’Hospital de Dia.

Carta del dia 13 de març on s’estableix la suspensió de nous ingressos i la suspensió de les visites. Es pot permetre la vista en casos d’urgència o necessitat justifica i de cura al final de la vida.

-Difusió indicacions als professionals:

Creació d’un link a la intranet del Centre del “Canal Salut – Nou Coronavirus- ” en data 25 de febrer.

Enviament de procediment dels serveis de prevenció de riscos laborals per la utilització dels Equips de Protecció Individual en data 4 de març.

Prohibició de la celebració de qualsevol reunió, congrés, curs formatiu o simposi orientat als professionals sociosanitaris el dia 5 de març.

Instruccions per a les residències per a la prevenció i protecció de la infecció en data 11 de març.

Mesures que cal prendre en les reunions d’equip de treball imprescindibles en data 12 de març.

 

 • Rentat de mans a l' entrar al Centre
 • Aforament màxim ascensor
 • Ala en previsió d'atenció Intermedia COVID-19
 • Zona aïllament
 • Respecteu la distància de seguretat
 • Habitació preparada per aïllament
 • Fitxar i higiene de mans
 • Rentat especial per uniformes i mascaretes
 • Aforament màxim vestidors
 • Restriccions reunions de treball
 • Servei de video-trucades
 • El personal de Planta
 • Junts per tots vosaltres , "queda't a casa" Torn matí
 • Junts per tots vosaltres , "queda't a casa" Torn tarda
 • Voluntàries treballadores del Centre fent mascaretes de roba per tots nosaltres
 • Voluntàries treballadores del Centre fent mascaretes de roba per tots nosaltres