Trabaja con nosotros

Com pagar una residència geriàtrica sense diners i sense perdre la propietat

15/03/2021
Pensió immobiliària

-Nova pensió vitalícia immobiliària-

La pensió immobiliària o préstec amb aportacions periòdiques, és el resultat del lloguer present i futur de l'habitatge. Es un préstec garantit per la possessió de l'habitatge exclusivament per a la seva explotació en règim de lloguer per a destinar els seus rendiments a saldar el deute adquirit. La durada del contracte finalitza una vegada amortitzada la totalitat del deute. Si temporalment no hi hagués inquilins en l'habitatge, es mantindran les aportacions pactades i es continuaran generant interessos i deute pendent, que es pagaran amb les futures liquidacions.

Per a més informació :

Pensium: Solución para pagar la Residència Geriátrica

ESPOT TV Pensium: la solució per pagar la residència geriàtrica - YouTube