Trabaja con nosotros

Grip o refredat? (II). La grip

Grip o refredat?

La grip és una infecció viral aguda de les vies respiratòries. La grip pot complicar-se amb una afectació important de les vies respiratòries i d’altres òrgans, cosa que pot arribar a posar en perill la vida del pacient.

Però... quins factors ens predisposen a patir la grip i les seves complicacions? Vegem-los a continuació:

 • L’edat: els majors de 65 anys i els infants.
 • Un sistema immunitari debilitat per l’estrès, la fatiga, immunodepressió...
 • L’embaràs augmenta tant el risc de contraure la grip com les seves complicacions.
 • Factors ocupacionals: personal sanitari i cuidadors.
 • Convivència múltiple en espais tancats: residències geriàtriques, centres de salut...
 • Hàbits higiènics deficients (higiene de mans, neteja de superfícies…).
 • Malalties cròniques preexistents: respiratòries, cardiovasculars i metabòliques.

Símptomes de la grip

Després d’una incubació d’entre 1 i 3 dies, els símptomes se solen presentar de manera brusca:

 • Febre alta, que pot durar més de 5 dies.
 • Mal de cap.
 • Malestar general, dolor a les articulacions i els músculs que les envolten, debilitat.
 • Tos (generalment seca); esternuts i rinorrea. En persones grans, dificultat respiratòria i esputs.
 • Símptomes digestius com ara nàusees, vòmits i diarrees.

Complicacions de la grip

Les complicacions més freqüents de la grip són respiratòries, però també pot agreujar malalties cròniques preexistents. Les persones grans, que solen tenir malalties cròniques, són molt propenses a patir complicacions:

 • Complicacions respiratòries: pneumònies, bronquitis, bronquiolitis, sinusitis i otitis.
 • Complicacions derivades de la febre: deshidratació, convulsions febrils.
 • Agreujament de malalties cròniques: EPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica), asma, diabetis, problemes cardíacs… Pot arribar a desencadenar insuficiència cardíaca.
 • Complicacions neurològiques: síndrome de Reye, síndrome de Guillain-Barré (rarament).

Les complicacions de la grip poden posar en perill la vida del pacient, pel que és important tenir presents les senyals d’alarma per acudir al metge.

Signes d’alarma de la grip

Entre els pacients amb risc elevat de complicacions hi ha els majors de 65 anys, els pacients amb malalties cròniques respiratòries com asma o EPOC, els pacients amb malalties cardíaques, insuficiència renal, diabetis o trastorns immunològics. En aquests casos cal estar especialment atents als següents signes d’alarma:

 • Febre superior a 40ºC o de durada superior a una setmana.
 • Malestar general intens amb vòmits o mal de cap intens.
 • Símptomes molt intensos no propis de la grip: dolor toràcic intens, erupcions cutànies, empitjorament dels símptomes després de la millora inicial.
 • Dificultat respiratòria, sorolls al pit, expectoració productiva. Tos persistent.