Trabaja con nosotros

Cuidador, cuida't

Cuidador, cuida't

El Centre Geriàtric Maria Gay de Girona duu a terme, des de 2017, un projecte d'atenció i suport als cuidadors i cuidadores de gent gran.

A partir d'un qüestionari enviat a les famílies dels nostres pacients que fan ús dels serveis d'hospital de dia i centre de dia, es va constatar que un 50 % dels cuidadors patien sobrecàrrega intensa. Va ser a partir d'aquesta resposta que vam decidir iniciar el projecte, organitzant un grup de formació i suport emocional als cuidadors dels pacients atesos a l'Hospital de dia i al Centre de dia Maria Gay.

Aquest grup es reuneix de manera mensual i té, entre els seus objectius:

  • Propiciar vincles de relació, suport i ajuda mútua entre les persones cuidadores; compartir l’experiència de cuidar satisfactòriament.
  • Proporcionar eines al cuidador/a per gestionar les necessitats i conflictes que sorgeixen en el seu dia a dia.
  • Formar els cuidadors en tècniques de cura i estimulació al pacient, amb la col·laboració a les sessions de fisioterapeutes, metges, terapeutes ocupacionals i personal d'infermeria.
  • Informar els cuidadors dels diferents recursos socials i de salut de què disposen al territori, amb la col·laboració del treballador/a social del centre.
  • Informar-los de gestions legals i tràmits necessaris, també de la mà del treballador/a social del centre.

Les sessions es realitzen amb una periodicitat mensual, en l'horari pactat amb la major part de cuidadors i tenen una durada d'una i hora i quart. Durant aquesta estona, els pacients poden fer ús del servei de Centre de dia o Hospital de dia sense cost afegit.

Aquesta és la graella de sessions que es van dur a terme el 2017:

Mes Sessió Professionals
Gener Presentació dels membres del grup, normes i funcionament. Treballadora social
Febrer Que és la demència? Eines per a la gestió del dia a dia. Metge / Terapeuta ocupacional / Treballadora social
Març La higiene i l'alimentació Infermeria / Treballadora social
Abril Activitat física Fisioterapeuta / Treballadora social
Maig Estimulació cognitiva i activitats lúdiques. Terapeuta ocupacional / Treballadora social
Juny Gestions i tràmits als Serveis Socials (dependència, discapacitat...)  Treballadora social
Setembre Incapacitació, tutela i document de voluntats anticipades. Treballadora social
Octubre Vídeo-fòrum (sessió de 2h i 30 min) Terapeuta ocupacional / Treballadora social
Novembre Cura de la pell i prevenció d'úlceres Infermeria / Treballadora social
Desembre Darrera sessió: qüestionaris d’avaluació i reflexió sobre el grup.  Treballadora social

En la darrera sessió de l'any, els cuidadors que assisteixen a les sessions del projecte "Cuidador, cuida't", tornen a fer el test de Zarit, que mesura la sobrecàrrega, a fi que des del centre poguem avaluar si el projecte ha servit per alleujar la sobrecàrrega dels cuidadors.