Trabaja con nosotros

Què és un Centre de dia?

Què són els centres de dia per a la gent gran?

Són centres que ofereixen, durant el dia, atenció integral i individualitzada a persones grans, sovint amb algun grau de dependència, ja sigui de tipus físic o psicosocial.

L’objectiu dels centres de dia és millorar o mantenir el grau d’autonomia de la persona gran, ajudant-la a gaudir del seu temps lliure i donar suport a la família o als cuidadors que l’atenen.

Activitats al centre de dia de la Residència Nazaret de Malgrat de Mar (Maresme)

Quins tipus de centres de dia hi ha?

De centres de dia n’hi ha de titularitat pública, privada o concertada. Depenent dels usuaris que atenen hi ha centres per a vàlids, per a dependents, centres mixtos (que atenen persones amb graus de dependència diversos) i psicogeriàtrics, dirigits a persones amb certs problemes psíquics, com ara l’Alzheimer.

Centre de dia o Residència?

Una residència per a la gent gran és un centre gerontològic on hi viuen de manera temporal o permanent persones grans que, en la major part dels casos, presenten cert grau de dependència. A les residències s’ofereixen serveis de desenvolupament personal i atenció sociosanitària.

Difereixen dels centres de dia en què els residents pernocten a la residència. Tanmateix, els serveis que s’ofereixen durant el temps de permanència al centre són molt semblants, especialment en els centres residencials que completen la seva oferta amb places de centre de dia.

El fet d’assistir a un centre de dia que compti amb places residencials facilita l’adaptació al centre en cas que més endavant sigui necessari el seu ingrés a la residència. Per a la persona gran que coneix el centre de dia, l’entorn i les persones ja no seran desconeguts, sinó un entorn que li és familiar i on s’hi sent a gust.

Hospitals de dia i Centres de dia

Els hospitals i els centres de dia són serveis assistencials que ofereixen, en horari diürn, tractaments i atencions per a diferents patologies físiques o psíquiques.

Els hospitals de dia ofereixen als pacients que estan rebent tractament per a malalties cròniques els mateixos serveis que rep una persona hospitalitzada, però sense necessitat d’internament, cosa que disminueix els riscos inherents a l’ingrés (infeccions, desorientació en les persones grans?), alhora que redueix les despeses d’assistència sanitària, ja que s’empren menys recursos hotelers (llits?).

Els hospitals de dia són un entorn sanitari on l’atenció gira entorn de la salut i d’una patologia o patologies concretes. Als centres de dia per a persones grans, l’atenció no és específicament sanitària, sinó que dóna múltiples serveis dirigits a millorar el seu benestar durant el dia i a mantenir-lo actiu per retardar l’augment de la seva dependència. Així, el centre de dia dóna serveis de restauració, higiene personal, activitats de teràpia ocupacional i recuperació dels hàbits d’autonomia, fisioteràpia...

Tant els centres de dia com els hospitals de dia tenen com a avantatge el fet de no separar el pacient del seu entorn habitual, alhora que ofereixen la possibilitat d’organitzar activitats d’informació i prevenció que són més difícils de dur a terme en els serveis hospitalaris convencionals.

Avantatges d’acudir al centre de dia

Per a la persona gran

Si la família treballa i no se’n pot ocupar tot el dia, és millor que pugui parlar i relacionar-se amb altres persones i estigui activa que no pas que passi tot el dia sola asseguda davant la televisió. Els avantatges per a la persona gran són molts:

 • No està sola. Els centres de dia són un lloc on les persones grans creen vincles i relacions socials d'amistat amb persones de la seva edat. Això té molta importància en la prevenció del deteriorament cognitiu, en el seu estat anímic i en la seva qualitat de vida.
 • Es manté més activa. Als centres de dia es treballa la motricitat, la capacitat cognitiva i la psicoestimulació, a través de diverses activitats: tallers de memòria, de teràpia ocupacional... Això els ajuda a mantenir cert nivell d’independència.
 • Es troba en un entorn segur. El centre de dia és també un ambient segur i agradable en el qual les persones grans poden passar el dia.
 • Està envoltada de professionals que van duent a terme un seguiment de la seva evolució. D’aquesta manera és més fàcil detectar qualsevol anomalia en el seu comportament que pugui ser l’indici d’una nova malaltia, de deteriorament físic...
 • Dorm a casa. Els centres de dia són la solució ideal per a les persones que volen continuar vivint a la seva llar sense renunciar a les activitats terapèutiques que es realitzen als centres residencials. A la nit, les persones grans retornen al seu domicili i, d’aquesta manera, continuen integrades i vinculades al seu entorn familiar i social.

Per al cuidador / cuidadora o la família

 • Descans per al cuidador. Sovint, tenir cura d’una persona gran no és fàcil, especialment quan requereix atenció les vint-i-quatre hores del dia. Això s’agreuja en casos com els malalts d’Alzheimer. Alguns estudis posen de manifest que el percentatge de famílies desestructurades és més elevat entre els familiars d’aquest tipus de malalts. En casos com aquest els centres de dia i les residències són molt beneficiosos, però és molt important acudir a aquest recurs abans que el cuidador caigui en la depressió o s’esgoti físicament.
 • Higiene personal. Els centres de dia solen comptar amb aquest servei, que facilita el manteniment dels hàbits d’higiene per a les persones grans, especialment per a aquelles que tenen cert grau de dependència i que no compten amb un habitatge prou adaptat. La higiene és molt important per evitar certes malalties i també ho és per a l’autoestima i l’autovaloració de les persones grans, que en alguns casos poden sentir que el seu cos és un enemic.

Serveis que ofereixen els centres de dia

Habitualment, els serveis que ofereixen els centres de dia són:

 • Acolliment i convivència
 • Àpats (dinar i berenar) adaptats a dietes especials
 • Higiene personal
 • Teràpia ocupacional i recuperació dels hàbits d’autonomia
 • Fisioteràpia i/o infermeria
 • Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut
 • Dinamització sociocultural i activitats de lleure
 • Suport personal, social i familiar
 • Segons el caràcter del centre, alguns ofereixen també atenció espiritual i religiosa.
 • Sol haver-hi alguns serveis opcionals: transport, perruqueria, podologia...

A l’hora de decidir-nos per un centre de dia o un altre compten factors com la proximitat, els serveis que ofereix, el tracte... També cal assegurar-se que es tracti d’un centre homologat. En aquesta entrada us oferim alguns consells per triar un bon centre de dia.

Coneix el nostre centre de dia

El nostre centre de dia ofereix una gran flexibilitat horària: 'hi pot anar un dia a la setmana o més d'un, només als matins o a les tardes, una tarda a la setmana... D'aquesta manera ens ajustem a les necessitats o preferències de la persona gran i el seu entorn, així com a les seves possibilitats econòmiques.