Trabaja con nosotros

Cap a una vellesa activa

Cap a una vellesa activa

“Viure més anys no és un problema social, sinó un èxit”
Julio Pérez Díaz, demògraf del Consell Superior d'Investigacions Científiques

L'envelliment és el conjunt de canvis que experimentem els éssers vius amb el pas del temp. És un procés natural que ens afectarà a tots.

Tanmateix, la manera com percebem la vellesa és quelcom social. A les societats modernes, tendim a relacionar envelliment amb malaltia, xacres, dolors i problemes.

És important trencar amb aquesta visió negativa de la vellesa, especialment en una societat que envelleix. Millorar la qualitat de vida a la tercera edat és avui un repte ineludible.

L'envelliment no ha de tractar-se només des d'un punt de vista sanitari i assistencial. Cal crear una cultura generalista de l'envelliment. Una vida més llarga ha d'acompanyar-se de millor salut, més participació i seguretat.

envejecimiento-activo-texto

És fonamental que individus i societat treballem per aconseguir una experiència positiva de la vellesa.

Apostar per la qualitat de vida durant la vellesa

Però, què és la qualitat de vida en la vellesa? Té a veure amb diferents aspectes, com ara les relacions familiars i afectives, la seguretat econòmica, el suport de l'entorn social, la salut i l'autonomia.

És fonamental trencar l'associació entre vellesa i pèrdua d'iniciativa, necessitat d'acatar la voluntat dels fills i inici d'una etapa d'inactivitat i dependència.

La gent gran d'avui es troba millor que la de generacions anteriors. Entre els 65 i els 74 anys, ens trobem amb persones sanes, autònomes i actives.

L'entrada a la vellesa a través de la jubilació es reconeix com un moment per dur a terme nous projectes, tenir cura de la salut i gaudir de coses noves.

Actualment, un 53,6% de la població gran ha iniciat una nova activitat, d'aquests, un 26,9% ha triat l'esport. És un canvi important que condueix a una vellesa menys sedentària. També augmenta el turisme i el voluntariat entre la tercera edat. (Libro Blanco de la Tercera Edad)

Envejecimiento activo

Fomentar l'envelliment actiu

L'Organització Mundial de la Salut defineix l'envelliment actiu com "el procés d'optimització d'oportunitats de salut, participació i seguretat, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen."

No es tracta només d'una activitat física o econòmica. També parlem d'una participació social, cultural, espiritual i cívica.

Les persones grans volen ser protagonistes de les polítiques que afecten les seves vides, tenir recursos per mantenir la seva autonomia com més temps millor; en conjunt, tenir una vivència satisfactòria del procés d'envelliment.

Les persones grans avui són persones felices, que fan exercici, tenen cura de la seva alimentació i participen en activitats de la comunitat. S'ha fet ja un gran pas per trencar l'estereotipus d'un grup passiu i dependent.

Com volem viure la vellesa?

Una vellesa activa passa per una adequada protecció i un entorn que faciliti a les persones desenvolupar el seu benestar físic, social i mental al llarg de la seva vida. Però també té un component de prevenció individual.

És important prendre consciència que podem escollir la nostra manera d'envellir. En realitat, és una cosa que hauríem de plantejar-nos en la juventut. Però solem veure-ho com a quelcom llunyà o com a una cosa sobre la que no podem incidir.

En l'envelliment hi ha factors genètics que no podem controlar, pero podem concentrar-nos en aquells sobre els quals podem incidir:

  • Factors socials: hem de plantejar-nos quina mena de societat volem ser, quins serveis reclamem, quins valors fomentem.
  • Factors predictius: una dieta equilibrada, exercici físic regular, activitat mental, no fumar i no beure alcohol en excés.

Pensar en una vellesa activa suposa treballar, de manera individual i col·lectiva, per la nostra gent gran i pel nostre propi futur. Amb un objectiu clar: aconseguir una vellesa que valgui la pena viure.