Trabaja con nosotros

Alimentació per a una vellesa saludable (I)

Alimentació per a una vellesa saludable

Tenir o no una vellesa saludable depèn de molts factors. Sobre alguns no és possible actuar, com és el cas de l'herència genètica, però treballant en altres podem millorar i molt les nostres expectatives i qualitat de vida.

Un d'aquests factors, pilar fonamental de la salut, és l'alimentació.

Tenir una bona dieta, adaptada a les necessitats de cada persona, ajuda a suportar i/o prevenir malalties, a evitar o endarrerir certes limitacions funcionals i fins i tot a tenir una millor salut mental. Per exemple, afeccions tan comunes en la gent gran com la hipertensió, l'anèmia, el colesterol i triglicèrids alts, o la diabetis de tipus II podrien prevenir-se o millorar-se amb una alimentació adequada.

L'ideal seria que es tingués cura de l'alimentació tota la vida, des de la infantesa, però mai és tard per començar a millorar la dieta.

Les necessitats nutricionals de les persones grans

L'energia i nutrients que necessita l'organisme per funcionar correctament varien segons l'etapa de la vida i alguns factors com ara l'edat, el pes, l'alçada, l'activitat física que es realitzi, l'estat de salut i el sexe.

En el cas de les persones grans la SENC, Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, ha elaborat una piràmide de l'alimentació per a persones a partir dels 70 anys en què mostra el tipus d'aliments i la freqüència amb què s'haurien de consumir.

Piràmide de l'alimentació per a persones grans

Pirámide alimentación para personas mayores

Imatge extreta de "Consejos para una alimentación saludable" de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) i la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), 2007

Aquestes recomanacions no s'allunyen gaire de les que es donen a la població en general, però sí que hi ha certes diferències relacionades amb factors lligats a l'edat, tal com veurem.

Aspectes a tenir en compte al fixar els requeriments nutricionals

La SENC, a “Las guías alimentarias para la población española", diferencia tres grups d'edat dins de les persones grans, amb diferents recomanacions energètiques1, sempre que la persona no estigui malalta, pateixi estrés emocional o estigui desnodrida, cas en què caldria augmentar els valors:

Edat (anys) Energia (kcal)
Homes Dones
60-69 2400 2000
70-79 2200 1900
Més de 80 2100 1700

En establir els requisits nutricionals d'una persona gran, i més encara quan es tracta de les persones  “molt grans” o persones de més de 75 anys, cal tenir especialment en compte alguns canvis biològics i altres condicionants com ara:

  1. Metabolisme lent. En fer-se gran, el metabolisme es torna més lent i la reparació cel·lular disminuex, pel que fa falta menys energia.
  2. Canvis en la composició corporal. La composició canvia i la despesa energètica disminueix. Es perd teixit muscular (més actiu metabòlicament) i es guanya teixit gras. Augmenta la pèrdua de massa òssia a causa de la desmineralització dels ossos i també es produeix una disminució del contingut total d'aigua en l'organisme, pel que augmenta la susceptibilitat de deshidratació.
  3. Malalties. Les malalties, inflamacions o processos inflamatoris o infecciosos fan que la demanda nutricional sigui més elevada, a més de necessitar pautes dietètiques concretes, com ara una major ingesta de proteïnes en determinats casos.
  4. Fàrmacs. Alguns medicaments interfereixen en l'absorció i aprofitament dels nutrients.

Aquests factors i altres fan que la necessitat de nutrients per al bon funcionament de l'organisme (hidrats de carboni, proteïnes, greixos, vitamines, minerals, fibra i líquids) de les persones grans sigui diferent que per a d'altres grups de població i que calgui prestar especial atenció a alguns nutrients en concret.

Per conèixer les quantitats diàries recomanades per a cada tipus de nutrient i algunes pautes generals sobre nutrició per a persones grans, consulteu l'entrada Alimentació per a una vellesa saludable (II).

1 Informació extreta de GONZÁLEZ, M. Manual de alimentación geriátrica. Jaén, octubre 2007. Alcalá Grupo Editorial.