Protocol operatiu de sortides i visites familiars per les Festes de Nadal.

18/12/2020
Protocol operatiu de sortides i visites familiars per les Festes de Nadal.

El Departament de Salut està preparant un protocol operatiu sobre la interacció residents-familiars i treballadors en període de Nadal a les residències de gent gran.

 

Les recomanacions i mesures fan incidència a les visites dels familiars i a les sortides, que són de caràcter excepcional per a aquestes dates, estan supeditades a l'evolució dels indicadors epidemiològics i a les recomanacions de Salut Pública. La nostra recomanació és que els vostres familiars no surtin del Centre.

 

Aquestes són les següents:

  • Les recomanacions del Departament de Salut, per a les famílies i els residents, són que quan es realitzi una sortida durant aquestes dates nadalenques es prioritzin les sortides llargues de períodes de com a mínim 3 dies i mantenint contacte amb una única bombolla de convivència. A la tornada ubicarem la persona en una habitació habilitada per aquest motiu i després de 7 dies es realitzarà una prova de PCR amb frotis nasal i retornarà a la seva habitació habitual (si el resultat és negatiu).
  • Sempre que es produeixi la sortida d'un resident caldrà que signi una declaració responsable en la recepció del Centre (família i resident).
  • Mentre duri l'estada del resident al domicili, cal reforçar les mesures bàsiques de protecció (distància interpersonal, rentat de mans, ús de mascareta, i ventilació dels espais).
  • En cap cas s'autoritzaran sortides encadenades, ja siguin llargues o curtes, que pugin donar lloc a multiplicar les interaccions amb diferents grups bombolla i que farien impossible el protocol de retorn al Centre.
  • Les sortides d'un sol dia són de caràcter MOLT EXCEPCIONAL i fruit de l'acord entre residents/família, equip assistencial del centre i Direcció. A la tornada realitzarem les accions habituals i test ràpid d'antigen a les 48 hores de l'arribada i, si resulta negatiu, es repetirà cada 3-5 dies fins al dia 14 després de la sortida. Durant aquests 14 dies realitzarem controls diaris de símptomes i extremarem les mesures de protecció.

Un cop finalitzades aquestes dates festives, es posarà en marxa un cribratge universal amb PCR amb mostra nasal a tots els residents i ajudarà a fer una valoració de la situació general del Centre.

 

Disposeu d'informació oficial a:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/notes-premsa/nota-premsa/?id=395386