Trabaja con nosotros

Cures neurològiques

Les malalties neurològiques com ara el Parkinson, l'alzheimer o les malalties vasculars cerebrals o ictus, entre altres afeccions, poden limitar seriosament l'autonomia física i mental de la gent gran i conduir a una dependència greu.

En aquests casos, l'equip multidisciplinari del Centre Geriàtric Maria Gay treballa de forma coordinada perquè els residents que requereixen cures neurològiques recuperin, mantinguin i millorin les seves capacitats físiques i cognitives, quan sigui possible.

A més, el nostre psicòleg ofereix atenció psicològica i emocional per millorar l'estat anímic i l'adaptació a la seva situació.

Actuacions relacionades

  • Valoració inicial global.
  • Pla terapèutic personalitzat.
  • Seguiment mèdic periòdic.
  • Seguiment diari de l'equip d'infermeria.
  • Estimulació psicomotriu per millorar la coordinació i la força.
  • Teràpies d'estimulació cognitiva: memòria, musicoteràpia, relaxació...
  • Sessions d'estimulació sensorial: aromateràpia, fototeràpia.
  • Dieta específica i cuina amb textures adaptades per a les persones amb problemes de deglució.
  • Activitats d'oci i socialització.
  • Atenció psicològica i emocional per millorar l'estat d'ànim.

Responsable del servei

Sra.
Mariona
Casadevall
Responsable d'infermeria