Trabaja con nosotros

Vivint la Setmana Santa en el Centre Maria Gay

06/04/2023
Vivint la Setmana Santa a Maria Gay

 

Des de Pastoral de la Salut estem vivint aquests dies de Setmana Santa,  i  celebrem els fets més importants de Déu com a cristians, de manera senzilla,  però a l'hora amb respecte i agraïment al Senyor.  

La col·locació dels símbols (al·leluia, veniu adorem-lo, estimem-nos i hosanna) a la capella de l’església ens ajuden a visualitzar l'esdeveniment que celebrem. 

A més a més, s’ha fet una petita xerrada informativa que ha ajudat als residents i pacients a poder entendre millor aquests simbolismes.  

Feliç Setmana Santa! 

  • Simbols de Setmana Santa