Recomanem restringir les visites al Centre

10/03/2020
Coronavirus SARS-CoV-2

Seguint les recomanacions oficials actualitzades en relació al Coronavirus SARS-CoV-19, enviades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, recomanem la restricció de visites al Centre i suspenem algunes activitats.

Recomanacions en l’accés i visites a la Residència

Regular les visites dels familiars, que s’han d’abstenir d’anar al Centre en cas de:

 • Presentar símptomes respiratoris, gripals o febre.
 • Haver estat en zones de risc en els últims 14 dies.
 • Haver tingut contacte estret amb algun cas probable o confirmat d’infecció per coronavirus.
 • Limitar el nombre de visites d’un familiar per resident; no s’aconsella la visita de diverses persones simultàniament.
 • Evitar les visites de familiars d’un resident a altres residents del Centre.
 • Suspendre les activitats de grups que provinguin de l’exterior. Cal evitar l’afluència massiva de persones de l’exterior (voluntariat, estudiants en pràctiques i activitats intergeneracionals).
 • Suspendre les excursions i sortides grupals a l’exterior.
 • Habilitar una única via d’accés al Centre per controlar entrades i sortides.
 • Tenir un control de registre dels visitants amb la finalitat d’actuar més de pressa per fer l’estudi de contactes en casos de contagi (amb la informació bàsica següent: persona, telèfon i dia de visita).
 • Els usuaris de Centres de dia que estan integrats a les residències s’han d’abstenir d’anar-hi si presenten símptomes respiratoris, gripal o febre.

Així doncs, suspenem els següents projectes:

 • Voluntariat
 • Apadrinar un avi
 • Lectura en companyia
 • Totes les activitats Intergeneracionals dels instituts de Girona (La Salle, Montseri de Palau,...)
 • Xaropclown
 • Teràpia amb cans
 • Col·laboracions externes de caire lúdic
 • Estudiants en pràctiques