Trabaja con nosotros

Places públiques pel Centre de Dia

29/11/2017
Centre de Dia Maria Gay
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb la seva voluntat i necessitat d’assignar places públiques en el territori de Catalunya, ha dictat resolució per assignació de places a les entitats col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

 

Per aquest motiu a partir d’aquest mes el Centre de Dia Maria Gay ja té disponibles 7 noves places públiques per oferir.