Pla d’adaptació de l’activitat residencial de Nadal i canvi d’any en relació a la pandèmia de la COVID-19.

03/12/2020
Nadal 2020

El Centre s’està adaptat a la nova normalitat de les Festes Nadalenques i la Generalitat de Catalunya ha elaborat un Pla Estratègic tot seguint les recomanacions del Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i l’Organització Mundial de la Salut (OMS), on alerten dels riscos de relaxar les mesures actuals de contenció del brot de la COVID-19 per facilitar la interacció social en motiu del període festiu del Nadal i canvi d’any. 

El plantejament general és que l’activitat residencial s’ha d’adequar a la situació de la pandèmia, i per aquest motiu facilitarem les visites a les persones residents i maximitzarem i ampliarem els espais destinats a les visites, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti i així ho estableixi el Departament de Salut per cada cas concret. 

Així mateix, permetrem la sortida de les persones residents per trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25 26 i 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener. 

També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes.  

Tot i així s’ha de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta i sobretot ventilació. No podran sortir persones residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticades o siguin contacte d’un cas. Tampoc podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions, com és habitual. 

Per últim, les  persones que realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits. 

Trobareu més informació al següent enllaç i al document adjunt:  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/pla-obertura-progressiva-activitats/mesures-especials-festes-nadal/