Participació del Centre en la 1a Jornada en Promoció de la Salut a Girona

16/11/2010

El Centre Sociosanitari Maria Gay va ésser convidat per la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona a compartir, en una taula rodona, la seva experiència en promoció de la salut, conjuntament amb l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, l'Institut d'Assistència Sanitària i la primària del Servei de Salut Integral del Baix Empordà.  

La Direcció del Centre exposà la seva comunicació en la promoció de la salut en gent gran i dependents per prevenir problemes en la depressió i l'ansietat en aquest col·lectiu, evitant factors de risc com; la tristesa, la pèrdua d'amics, familiars i de suport social, la soledat, la comunicació efectiva i lúdica, la desmotivació, el desarrelament, la desvinculació amb l'entorn familiar i la progressiva pèrdua d'autonomia.   Aquest programa de promoció en la millora de l'estat d'ànim del pacients i residents del centre es realitza actualment amb quatre projectes:

  1. El treball interdisciplinar amb el Pla Individual d'Atenció.
  2. El projecte intergeneracional "Apadrina un avi" amb Càrites.
  3. El projecte de promoció amb cans conjuntament amb el CTAC.
  4. El projecte d'activitats amb pallassos amb el grup Xaropclown  

http://www.udg.edu/PromociodelaSalut/Noticies/Reculldenoticies/tabid/10792/p/17051/language/ca-ES/Default.aspx