Trabaja con nosotros

El nostre Centre participa en el nou Pla de Salut de Catalunya 2021-2025

12/11/2021
Pla de Salut  2021/2025

Durant el novembre de l'any passat i de manera telemàtica, el Centre Sociosanitari Maria Gay, va participar en el treball de l'elaboració del nou Pla de Salut. El nou document presentat avui, dia 10 de novembre, recupera una visió més estratègica i es compromet amb el marc estratègic dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) de l’ONU, objectius alineats amb el Pla nacional per a l’Agenda 2030 i Programa Horitzó Europa 2021-2027.

Pla de Salut 2021-2025

Té com a base un concepte de salut més ampli, que va més enllà de l’absència de malaltia i que és el resultat de la relació entre les persones i l’entorn físic i social. Per això, també, compta amb uns principis ètics que el caracteritzen, com ara el respecte per les persones, la justícia social i equitat, la cura de les persones i l’entorn, i l’eficiència i sostenibilitat

Es tracta d’un document estratègic que pretén actuar com la brúixola del sistema de salut establint els objectius necessaris per a la seva millora. L’elaboració del Pla ha estat participada pels professionals sanitaris, diferents agents socials i interdepartamentals, que han aportat diversitat, han permès marcar les línies mestres i alinear i donar coherència a totes les intervencions per a la salut. El Pla s’ha confeccionat com una eina de treball en la que es proposen reptes transversals a superar relacionats amb diferents problemes de salut o malalties.

Per dur a terme aquest nou plantejament, el document s’articula sobre quatre grans estratègies sorgides de les prioritats detectades tant en la salut poblacional com en el mateix sistema de salut. Les quatre estratègies, dins les quals es desenvoluparan diversos eixos d’actuació, se centren en la igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida, els entorns saludables, la integració de l’atenció a la salut i les palanques de canvi transversals i transformadors.

  • Jordi Pujiula Director del Centre
  • Pla de Salut  2021/2025