Millora en la gestió de la Qualitat

21/06/2013

Firmem un acord amb la consultora Aquality Consulting per desenvolupar una norma ISO 9001:2008.

Durant l'any 2013 es durà a terme la implementació de la normativa ISO 9001, com a model internacional bàsic de Gestió de la Qualitat en el Centre.

Aquest model de qualitat s'està introduint en dues fases:

1. Elaboració de la documentació del sistema.

S'hi implicarà al màxim el Consell de direcció del Centre i l'equip tècnic. Per a tots els procediments es faran reunions amb les persones directament relacionades amb la tasca per desenvolupar, la consultora externa (Aquality Consulting)  i la responsable de la implementació, la Sra. Lourdes Ferrando.

2. Posada en marxa.

Després de l'aprovació de la Junta de Centre, el conjunt del sistema de qualitat ISO 9001-2008 es posarà en marxa. Durant aquest fase es treballarà amb la documentació del sistema i es preparà la certificació (per l'empresa Intertek) que es durà a terme dins dels primers mesos de l'any 2014.

Acreditacions