Jornada "Valors en temps de Crisis"

09/03/2012

El dia 9 de març es va realizar en el nostre Centre una jornada formativa sobre  " Valors en temps de crisis" , es varen analitzar les causes " profundes" de la crisis actual,  -Crisis de valors morals, funamentalment-  després varem repasar els valors universals i  la incidencia  d'aquests en la nostra vida profesional dins d'un  Centre d'assistència a persones molt depenents.

La jornada va estar impartida per la Gna Amparo Serneguet , Superiora de la Comunitat del Centre.