Desinfecció, ara i sempre.

06/04/2020
Equip de neteja

Les actuacions de desinfecció a les diferents residències que s’estant duen a terme, pot generar dubtes a la població sobre la netedat de les superfícies en aquests entorns sociosanitaris.

Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), estem intensificant els procediments de neteja i desinfecció que habitualment duem a terme. Per aquest motiu i tal com estableix el nostre Pla de Contingència, hem incrementat la contractació de personal de neteja i estem assegurant una correcta neteja de les superfícies i espais, intensificant la neteja de portes, escales, ascensors, interruptors, timbres, manetes, poms,... i tots aquells punts de transmissió que pot existir per el COVID-19. També manteniment està realitzant desinfecció a la zona exterior del Centre als patis i circuits interns, en el moment que no hi ha presencia de persones.

També volem agrair l'esforç i implicació de tot l'equip de neteja del Centre, per el seu compromís i professional, liderat per la Sra. Montserrat Batllori.

Noticia Diari de Girona:https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/04/08/proteccio-civil-neteja-lexterior-residencies/1038435.html

  • Equip de neteja
  • Desinfecció exterior Centre
  • Desinfecció patis