El Centre Maria Gay es dels 10 millors Centres d'Espanya en grau de transparència segons el portal Inforesidencias

09/12/2015
inforesidencies

Inforesidencias.com es un portal d'internet que porta quinze anys ajudant a persones a trobar residències de gent gran, centres de dia i serveis d'ajuda a domicili.

Les persones que busquen una residència per internet valoren que aquesta comparteixi el màxim d'informació on-line. Aquesta és la millor forma de poder comparar residències.

El que ha fet Inforesidencias.com és crear una fitxa extensa en la qual es pot posar tota aquesta informació i oferir a les persones la possibilitat de poder-la visualitzar.

Després s'ha donat una puntuació per a cada tipus d'informació i s'ha creat un índex de transparència. Quantes més dades comparteixi la residència, major serà el seu indicador de transparència.

El Centre Maria Gay es troba en les 10 primeres posicions en l'Estat Espanyol en aquest llistat. Aquesta classificació per grau de transparència ha estat notícia en un interessant article publicat a "El Pais" del passat 21 de Novembre.