Autorització i acreditació, garantia del servei sociosanitari

11/07/2014

Som el primer Centre de Girona i de l'Institut de Religioses de San Josep amb ISO 9001:2008 per als serveis de: Residència Assistida, Llarga Estada, Hospital de Dia i Centre de Dia.

La prestació dels serveis sociosanitaris requereix d'uns paràmetres bàsics de qualitat. L'Administració Pública garanteix que un centre compleixi amb les condicions necessàries per garantir una assistència adequada a les persones usuàries. Per aquest motiu , les administracions de Benestar i Família i el Departament de Salut inspecciona i acredita el Centre de manera anual.    

Tot i que aquestes inspeccions son molt exhaustives, i autoritzen a poder garantir el servei, el Centre continua amb el seu Pla de Qualitat i ha iniciat un procés de certificació amb l'empresa Intertek , amb auditories anuals, que certifica els nivells de qualitat i seguretat que necessiten les persones usuàries d'aquests serveis .

La certificació és l'acció duta a terme per una entitat independent de les parts interessades mitjançant la qual es manifesta que una organització, producte, procés o servei, compleix els requisits definits en unes normes o especificacions tècniques.