Augmentar l'esperança de vida en bona salut és una fita del nou Pla de Salut 2016-2020

08/08/2016

Millorar la qualitat de vida en les franges d'edat més avançades és un dels objectius de les línies mestres que regiran les polítiques del Departament de Salut en les cinc anys vinents.

El Centre Maria Gay, com ha sociosanitari, pertany a la xarxa de centres d'internament del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) del Departament de Salut i caldrà doncs desenvolupar aquest objectiu.

Aquest nou Pla es va presentar el passat 25 de juliol al vespre, al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat.