Auditoria del nostre Sistema de Gestió de Qualitat.

07/02/2014

Durants els dies 5 i 6 de febrer s'ha dut a terme la certificació de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008.

Durant tot l'any 2013 hem estat treballant per implantar una metodologia que sense canviar excessivament la nostra forma de treballar, ens permetés millorar any a any tant la organització com els resultats dels serveis.

La responsable del Sistema de Gestió de Qualitat, la Sra. Lourdes Ferrando (treballadora social) ha estat la persona que ha coordinat totes les accions que hem  dut a terme, i ens ha defensat d'avant l'auditor que certificarà el sistema implantat.

El sistema de gestió de qualitat NO pertany a una sola persona, i és tot l'equip, cadascú en les seves competències, que ha de liderar i autocontrolar la seva gestió en direcció a l'excel·lència professional.

L'efecte que tindrà sobre nosaltres serà:

  •         Ajudar-nos a definir com es fan les feines.
  •         Aportar les vostres idees i opinions de com millorar-les i buscar les oportunitats de millora.
  •         Posar en pràctica les millores.

L'empresa Intertek ha estat l'encarregada d'aquest auditoria externa per mitjà del Sr. Jordi Montserrat, infermer, expert en qualitat i auditor acreditat en ISO 9001:2008.

 

 

 

 

 

 

 

Acreditacions