Activitats

  • La teràpia ocupacional i la gent gran
  • Mobiliari adequat a les necessitats de la gent gran