Trabaja con nosotros

Activitats

  • Beneficis de les sortides amb els residents
  • El procés d’adaptació a la residència
  • 12 senyals per detectar la sobrecàrrega del cuidador