Trabaja con nosotros

Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut.

04/06/2012

El Departament de Salut (Direcció General de Salut Pública i Servei Català
de la Salut) posa en marxa i coordina, any rere any, un conjunt d'actuacions
emmarcades en el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor
sobre la salut (POCS), que abasta tot Catalunya i en especial les grans ciutats
i en el qual hi participen diversos departaments i institucions.

http://canalsalut.gencat.cat/ca