Trabaja con nosotros

Pasqua del Malalt

21/05/2012

El Nostre Centre, després d'una setmana de preparació als residents i usuaris d' hospital de día, va celebrar amb tota solemnitat el dia 11 de maig, el Sacrament de la Unció dels malalts, hi van assistir un bon nombre de familiars que varen voler unir-se a la celebració de tant important significat per a les persones grans i malaltes.

La Coral de Quart,dirigida per la Sra. Rosa Domingo, va fer encara més solemne l'Eucaristia amb els seus cants . A continuació es va servir una boníssima "Xocolatada" en el menjador gran de la casa.